rudenka_music: (ann)
[personal profile] rudenka_music
Дуже часто зірки об"єднуться у творчі тандеми в момент, коли хтось із них на межі провалу, але це не про наших сегодняшніх героїв.

Гурт Собаки в Космосі та письменник Сергій Жадан- це дві самостійні окремі частини, які у пориві експерименту вирішили поєднатися і видали нам сильний продукт на виході. Така харківська наднова зірка виникла)

Колектив грає у стилі Social Rock, український ска панк.Жадан, як завжди, пише соціально- горячі тексти, які не залишають байдужими патріотів, та просто тих, кому не байдужа доля країни. а Собаки дают шалений ритм, під який не затанцює, хіба людина без обох вух.
У часи майдану, гурт активно виступав як у рідному Харкові, так і в Донецьку та Києві.


на концертах шалена енергія музики та влучних текстів поєднується в вибуховий мікс, дику силу та повне відчуття щастя.

гурт активно спілкується у соцмережах, там є і всі альбоми.
vk.com/jadan.dogs

www.facebook.com/JadanDogs/timeline

гастрольний графік доволі насичений- бо окрім рідної України, гурт виступає у Німеччині, Польщі та інших країнах, де теж завжди збирається аншлаг.

Кому слухати : цінителям сучукрліт та веселої ска музики
чому слухати : щоби з легкістю дивитися на гострі соціальні питання, щобі відволіктися від повсякдення, отримати заряд енергії та позитиву
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

rudenka_music: (Default)
rudenka_music

December 2014

S M T W T F S
  123 456
7 8910111213
14151617181920
212223242526 27
28 293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 04:50 pm
Powered by Dreamwidth Studios