rudenka_music: (Default)
[personal profile] rudenka_music
Рок-гурт "Мертвий півень" створено у 1989 році у Львові. Засновником гурту є Любомир «Любко», «Футор» ФуторськийНа жаль, 2011 року гурт розпався, залишивши після себе 15 альбомів. Через гурт пройшло біля 20 музикантів.
Вплив "Мертвого півня" на український рок важко переоцінити


В 90-ті гурт дуже активно гастролює. В Україні "Мертвий півень" бере активну участь у громадському житті.
Роман Чайка є ведучим "5 каналу", Юрко Чопик - директор "Видавництва Старого Лева"

Незмінним вокалістом гурту був Михайло "Мисько" Барбара, який зараз виступає в Харківському театрі.

Останній альбом "Мертвого півня" - "Радіо Афродита"- переспіви хітів ХХ століття. До кожної пісні гурт додав своєї характерної атмосфери


Список платівок "Мертвого півня"
Дата виходу Назва
1992 Ето
1993 Мертвий півень '93
1994 Підземне зоо (1994) Live in studio
1995 Live у Львові
1996, 1997 IL Testamento
1997 Міський бог Ерос
1998 Шабадабада
2003 Афродизіяки
(разом з Віктором Морозовим)
2006 Пісні Мертвого Півня
2008 Кримінальні сонети
(разом з Юрієм Андруховичем)
2008 Вибраний народом
2009 Made in ЮА
2011 Радіо Афродита

Офіційний сайт гурту

Чому слухати: Бо це знаковий для українського року гурт
Кому слухати: Всім поціновувачам класичного року
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

rudenka_music: (Default)
rudenka_music

December 2014

S M T W T F S
  123 456
7 8910111213
14151617181920
212223242526 27
28 293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 04:49 pm
Powered by Dreamwidth Studios