Pianoбой

Dec. 8th, 2014 12:30 pm
rudenka_music: (ann)
[personal profile] rudenka_music
Piánoбо́й — сольний проект Дмитра Шурова, колишнього піаніста гуртів «Океан Ельзи», «Esthetic Education» та Земфіри. Створений 2009 року. Виконує пісні російською та англійською мовами. У роботі над проектом Дмитрові допомагала рідна сестра — Ольга Шурова.У листопаді 2009 року відбулася прем'єра першої пісні, «Смысла.нет», на радіо та телебаченні, а 29 грудня 2009-го Pianoбой відіграв в Києві свій перший повноцінний сольний концерт, де був також презентований кліп на цю пісню.


У вересні 2013-го вийшов альбом «Не прекращай мечтать». У квітні 2014-го Pianoбой записав кліп на пісню «Родина». У липні 2014-го заплановий в Москві концерт гурту потрапив під заборону уряду російської столиціСам Дмитро активно співпрацює зі своими коллегами і має у запасі купу дуже крутих дуетів та окремих проектів.

Pianoбой у соцмережах: vk.com/pianoboy_band
dmitryshurov.com/news

Чому слухати: бо Дмитро Шуров це Талант, це неймовірної енергетики людина, це ходяче свято!!! його музика- це його життя, це він!
Кому слухати: тим, кому небайдужа піано музика, тим, кому подобається музика Життя
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

rudenka_music: (Default)
rudenka_music

December 2014

S M T W T F S
  123 456
7 8910111213
14151617181920
212223242526 27
28 293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 04:53 pm
Powered by Dreamwidth Studios