rudenka_music: (ann)
[personal profile] rudenka_music
Джамала- українська джазова та оперна співачка, актриса кримськотатарського та вірменського походження.
З 16-ти років бере участь у різних сольних концертах, на яких отримує ряд премій та відзнак.
Визначною подією у її кра"єрі стала участь у Міжнародному конкурсі молодих виконавців «Новая волна» влітку 2009. Незважаючи на коментарі головного режесера конкурса щодо "неформату" виконавиці, вона не лише пройшла у фінал, але й отримала гран-прі, розділивши перше місце разом із індонезійським співаком.

Джамала пройшла у фінал відбіркового туру пісенного конкурсу «Євробачення-2011», із композицією «Smile», однак у відбірковому турнірі перемогла Міка Ньютон. Відбулася накрутка голосів, але у повторному голосуванні Джамала відмовилася брати участь.Студійні альбоми:
2011: For Every Heart
2013: All or Nothing
2014: Дякую
Джамала дуже багато разів потрапляла у всілякі рейтинги, як краща співачка, кращій голос, краща пісня та отримувала премії і є за що. ЇЇ чарівний голос, подача зі сцени, емоційність та доброта, нікого не залишать байдужим.

До річниці початку Майдану, Джамала з колегами записали пісню. Музику до пісні написав Дмитро Шуров, в виконали її Джамала та Андрій Хливнюк. На відео -болючі кадри подій, що відбулися рік тому.

 сторінки у соцмережах:
vk.com/jamalaofficial   
jamalamusic.com/
www.youtube.com/channel/UCopvC_2w-7rRPEV_EWQB-lw
 На цей новий рік, ви можете побачити цю чудову виконавицю після півночі і це буде #кращійконцертроку #лучшийконцертгода
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

rudenka_music: (Default)
rudenka_music

December 2014

S M T W T F S
  123 456
7 8910111213
14151617181920
212223242526 27
28 293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 04:52 pm
Powered by Dreamwidth Studios