ONUKA

Dec. 29th, 2014 12:10 am
rudenka_music: (ann)
[personal profile] rudenka_music
ONUKA — український електро-фолк гурт, дебютний альбом якого посів перше місце в інтернет-магазині iTunes, випередивши гурт Океан Ельзи. Дебют гурту відбувся у жовтні 2013 року.

Справжнє ім'я вокалістки гурту — Наталія Жижченко. Ната Жижченко — колишня солістка гуртів Tomato Jaws та KOOQLA. В гурті ONUKA вона і вокалістка, і автор музики та текстів, і головний ідеолог. У листопаді 2014 року Ната знялася для VOGUE Ukraine. Крім Нати, у планах гурту стосовно творчого життя ONUKA беруть участь ще 2 дівчини, які грають на ударних та клавішних. У розширеному складі до колективу додалися 2 тромбони, валторна і бандура.


Альбом наповнений традиційними українськими звуковими мотивами, які виконуються на сопілці, бандурі та трембіті. Все це поєднується з електронним аранжуванням, до створення якого, доклав руку Євген Філатов (з гурту «The Maneken») – чоловік солістки ONUKA та саунд-продюсер гурту. Він також брав участь у роботі над останнім альбомом Джамали.


сторінки у соцмережах:
www.youtube.com/channel/UCp3u6S6oDEpVrkA7zmUQxvg
vk.com/onuka.official
instagram.com/onukaofficialнасолодитися відкриттям року ви можете на #лучшийконцертгода #кращійконцертроку
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

rudenka_music: (Default)
rudenka_music

December 2014

S M T W T F S
  123 456
7 8910111213
14151617181920
212223242526 27
28 293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 04:50 pm
Powered by Dreamwidth Studios