rudenka_music: (Default)
[personal profile] rudenka_music

"Село і люди" - харківський гурт, створений о 2001, який відомий кавер-версіями відомих англомовних пісень в стилі "колгоспний рок". Вони стали учасниками третього сезону шоу "Україна має талант"

Характерною рисою гурту є використання народних інструментів (балалайка, бубен, акордеон), які надають відомій музиці нового звучання

Фронтмен гурту - Олександр Гончаров. Він запевняє, що гурт не поспішає писати власні пісні, адже і без них ефір радіостанцій переповнений. Пісні, які виконують "Село і люди", перевірені часом. Найпопулярніша мелодія для сучасних гуртів з волинкою - тепер на акордеоні :)

Гурт активно гастролює не тільки Україною, але й навіть Далеким Сходом. Бажаними та частими гостями вони є в Германії
www.seloiludy.com/

Офіційний сайт гурту просто ніякий, але Сторінку в Фейсбук вони ведуть активно.

Коли слухати: коли хочеться потанцювати, незамінне на весіллях, корпоративах та днях народження
Кому не слухати: естетам від англійської мови
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

rudenka_music: (Default)
rudenka_music

December 2014

S M T W T F S
  123 456
7 8910111213
14151617181920
212223242526 27
28 293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 04:51 pm
Powered by Dreamwidth Studios